Reeglid ja tingimused

1. TEGEVUSED JA TINGIMUSED

Tingimused, mis tekivad teenuste ostmisel internetipoes riverstuudio.ee (edaspidi Kauplus, mida esindab Riverstuudio OÜ, edaspidi Müüja) kehtivad kõikidele ettevõttetele ja eraisikutele (edaspidi Klient). Kõik tingimused, mis tekivad teenuste ostmisel internetipoes riverstuudio.ee Müüja ja Kliendi vahel reguleeritakse Eesti Vabariigi õigusaktidega.

2. HIND

Stuudio minimaalne rendiaeg on 1 tund.
Kokkuleppel on võimalik stuudiot broneerida ka terveks päevaks või väljaspool tööaega.

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Hinnakirjas toodud hinnad on ühe tunni eest. Stuudio rendihind ei sisalda fotograafi teenuseid.

Paberfooni meetri hind on 7€/m. Pärast fotosessiooni lõppemist klient peab müüjale teada anda, kui palju paberfooni on kulutanud. Kui klient hilineb või kasutab stuudiot vähem aega, kui oli broneeritud, peab arvestama, et tasuda tuleb igal juhul broneeringu täissummat.

Rendihind tuleb broneerimisajal tasuda 100% ulatuses, valides mugava enda jaoks tasumisviisi läbi meie kodulehe.

3. MAKSEVIIS.

Tellimuse eest tasumiseks on võimalik kasutada pangalinke. Klikites pangalingile, suunab see valitud internetipanka. Sisestades kasutajatunnuse ja parooli siseneb Klient oma internetipanka, kus ta näeb juba täidetud maksekorraldus. Maksekorralduses on kirjas summa, mis kuulub tasumisele veebileheküljelt ostetud teenuste eest.
Pärast makse sooritamist klient saab arve e-postile. Meie kodulehel pangatehingud viiakse läbi MakeCommerce Maksekeskus AS poolt. Selle makseviisi valimiseks Klient valib loendist sobiva panka.

Kodulehel aktsepteerime makseid eurodes.

Maksetähtaeg – 2 päeva alates määratud tellimuse dokumendis kuupäevast. Kui perioodi lõppemisel jääb tasu maksmata, tühistatakse tellimus automaatselt.

4. TAGASTUSED.

Tasutud broneeringu tühistamine või muutmine toimub ainult läbi esitatud kirja Kliendi poolt e-mailile info@riverstuudio.ee. Broneeringu tühistamine või muutmine loetakse kinnitatuks kui Klient sai tagasi kirjalik kinnitus selle kohta e-maili teel.  Stuudio tagastab kliendile raha 14 päeva jooksul alates teate. Tagasimaksed tehakse kontole, kust makse laekus.

Palume hoolikalt jälgida infoteadet Müüja poolt ja õigeaegselt teavitada Müüjale oma plaanide muudatuste kohta konfliktsituatsioonide vältimiseks.

Tasutud broneeringu tühistamise või muutmise soov peab olema esitatud Müüjale hiljemalt 48 tunni enne broneerimisaja algust. Vastasel juhul Müüja jätab endale õiguse keelduda ettemaksu tagastamisest.

5. VASTUTUS JA FORCE MAJEURE

Müüja ja Klient vastutavad üksteise ees kahju eest, mis on tekkinud teisele poolele ülal kirjeldatud tingimuste rikkumise korral Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud viisil ja summaga.

Müüja ei vastuta Kliendi ees kohustuste täitmata jätmise eest (hilinenud teave) ja selle tagajärjel tekkinud kahju, kui selle põhjuseks on asjaolud, mida Müüja ei suutnud pakkuda või mille peale ta ei saanud mõjutada (nt vääramatu jõud).

6. TEISED ASJAOLUD

Kui klient registreerub kaupluse veebilehel ja/või sooritab ostu, Müüja säilitab kliendi isikuandmed (nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber) ja kogu info kliendi ostu kohta.

Kogu tellimusprotsessi käigus Kliendilt saadud andmed käsitletakse Müüjana ja loetakse konfidentsiaalseks informatsiooniks vastavalt isikuandmete töötlemise seadusele parema hanke planeerimiseks ja tarbimisharjumuste analüüsimiseks.

Müüja ei edasta andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud tellimuste edastamise korraldamiseks vajalik miinimumi. Kliendil on õigus vaadata Müüja valduses olevaid andmeid ja keelata nende edasine töötlemine.

Kõik kliendi ja müüja vahelised konfliktid lahendatakse läbirääkimiste teel. Müüja vastutab Kliendi kaebustele ja nõuetele e-posti teel 5 tööpäeva jooksul. Juhul kui konfliktid ei ole võimalik kompromissi teel lahendada, on Kliendil õigus oma huvid kaitsta Tarbijakaitseametis või Tallinna Linnakohtus. Kõik vaidlused, mis tulenevad käesolevate Tingimuste puudumisest või reguleerimata jätmisest, lahendatakse Eesti Vabariigi seaduste alusel.

Riverstuudio OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Riverstuudio OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.